är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Vi identifierar och lokaliserar skadlig teknisk utrustning

Teknisk Säkerhetsundersökning

I takt med teknikens ständiga utveckling finns det idag allt fler möjligheter och tillvägagångssätt för obehöriga att försöka ta del utav känslig information.

Vi på Tempest har en lång och gedigen erfarenhet av att genomföra tekniska säkerhetsundersökningar med särskilt utbildad personal. Med hjälp av specifika metoder och specialiserad utrustning, kan vi identifiera och lokalisera skadlig teknisk utrustning. Detta gäller bland annat bild- och ljudupptagning och GPS-spårning av analog såväl som digital karaktär.

På ett effektivt sätt kan vi kontrollera era möteslokaler, fordon, bostäder, personliga attiraljer med mera. En teknisk säkerhetsundersökning från Tempest ger också tydliga råd för hur du kan förstärka skyddet ytterligare, exempelvis på den kontrollerade lokalen, före och under mötet.

Vi tillhandahåller även mötesövervakning, där vi kan identifiera eventuella skadliga signaler från deltagare som slås på under mötets gång. För klienter med särskilda behov kan vi erbjuda säkra möteslösningar på platser särskilt anpassade för informationssäkerhet.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Teknisk Säkerhetsundersökning:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.