är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Kvalitetssäkra bolagets rekryteringar

Bakgrundskontroller

Syftet med att genomföra bakgrundskontroller är att kvalitetssäkra bolagets rekryteringar och undvika anställning av fel personal. Kontrollen används för att vidimera information och uppgifter som kandidaten lämnat samt kontrollera uppgifter som är offentliga. Vi genomför bakgrundskontroller i olika nivåer beroende på tilltänkt befattning och risker kopplade till befattningen.

Enkel
Omfattar oftast alla nyrekryteringar och konsulter för befattningar med begränsad tillgång till känslig information och marginell påverkan på bolagets varumärke samt litet eller inget ekonomiskt ansvar.

Bas
Omfattar oftast chefer och anställda/konsulter i nyckelpositioner, till exempel HR, ekonomi, IT och marknad då dessa befattningar har tillgång till känslig information och där en felrekrytering kan medföra negativa/skadliga konsekvenser för företaget, exempelvis genom skadat varumärke/rykte, ekonomisk skada och/eller annan negativ påverkan.

Utökad
Omfattar oftast vd och operativ ledning, då dessa befattningar har full insyn i verksamheten och har övergripande beslutsrätt samt stort ekonomiskt ansvar. I denna bakgrundskontroll, kontrolleras också oftast familj och viktiga kontakter genom bolagsengagemang.
 

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Bakgrundskontroller:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.