är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Ett professionellt och personligt bemötande, samt avvärjande av säkerhetsrisker

Receptions- och servicetjänster

Tempest har en lång och omfattande erfarenhet av att bemanna receptions- och servicetjänster såsom växel, vaktmästeri, markskötsel, lokalvård och specialstädning. Receptionen och servicepersonalen är ofta företagets ansikte utåt och är en stor del av intrycket besökaren får av bolaget. Ett professionellt och personligt bemötande ger ett positivt intryck och hjälper företaget att skapa rätt image gentemot kunder, leverantörer och andra intressenter.

Förutom ett trevligt bemötande och att säkerställa full funktionalitet under receptionens öppettider, gäller det att de kan agera snabbt i säkerhetslägen och lära sig att förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker. Det kan avse hot mot företaget eller anställda, intrång, skadegörelse, inbrott, olycksfall och brand. All vår receptions- och servicepersonal är därför utbildade inom säkerhet och vård. Vi kan även tillhandahålla väktare och personskyddsutbildad receptionspersonal.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Receptions- och servicetjänster:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.