är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Larmövervakning, driftövervakning samt incidenthantering

Larmövervakning, driftövervakning samt incidenthantering

Security Operation Center (Larmcentral)

Vår Security Operation Center och larmcentral är auktoriserad via länsstyrelsen och certifierad enligt SSF 136:4. Verksamhetssystemen är kvalitetscertifierade och uppfyller kraven i de internationella standarderna SS-EN ISO 9001:2015. Dessa certifieringar kräver bland annat att vi har en implementerad katastrofplan och väl inarbetade metoder för alternativ drift. Det kräver även att vi överför och förmedlar larm till polis eller väktare utan tidsfördröjning, verkar i lokaler som uppfyller skyddsklass 3, har strömförsörjning från två olika och av varandra oberoende strömkällor för skydd vid elavbrott, bemanning av minst två personer dygnet runt, och så vidare.

Allt fler uppkopplade enheter medför nya säkerhetsrisker men också en än större potential för lösningar kring trygghet och säkerhet. Kostnaden för enskilda organisationer att själva sköta spårning av tillgångar, logistikövervakning, driftövervakning för service- och supporttjänster samt incidenthantering, är mycket stor och kräver omfattande expertis. Därför hjälper vi dig med detta via vår auktoriserade och certifierade larmcentral, Security Operations Center (SOC). Du slipper bli väckt mitt i natten av ett larm, vi analyserar istället vad som hänt, samlar in underlag och löser problemen.

Våra operatörer har förmågan att hjälpa till när det verkligen behövs. Vår SOC är ett nav för våra säkerhetslösningar och hjälper både våra kunder och medarbetare att sätta in rätt resurser på rätt plats. Det kan röra sig om att skicka exempelvis väktare, polis, fastighetsjour eller låssmed som rycker ut för att lösa ett problem som vi har identifierat. Våra erfarna operatörer stöttar dig dygnet runt, årets alla dagar.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Security Operation Center (Larmcentral):

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.