är en del av Tempest Security, välkommen till vår nya hemsida!
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Hur du kan maximera en kvalitativ leverans för din skyddspersons upplevelse

Hur du kan maximera en kvalitativ leverans för din skyddspersons upplevelse

Personskydd

Tempest Security tillhandahåller en av Polismyndigheten godkänd personskyddsutbildning enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1. Våra utbildningsledare och instruktörer har omfattande nationell och internationell erfarenhet som gör att du, utöver en formell utbildning, erhåller en förståelse för hur du kan maximera en kvalitativ leverans, och därmed dina skyddspersoners upplevelse. Personskydd är ett förtroendebaserat yrke där det lilla extra är avgörande för din framgång.

Utbildningsledare
Våra utbildningsledare och instruktörer har omfattande nationell och internationell erfarenhet av personskydd och säkerhetsarbete.
Omfattning
Cirka två veckor

Pris
45 000 SEK exklusive moms
Antagningskrav
  • Lämplighetsbedömning
  • God fysisk och mental förmåga
  • Fullgod olycksfallsförsäkring
  • Ostraffad
  • Passkopia
  • Godkänd Väktarutbildning (VU) 1 och 2
  • Två års tjänstgöring som väktare
  • Förmåga att läsa, skriva och prata svenska på en mycket god nivå

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Personskyddsutbildning:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.