är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Hur du kan maximera en kvalitativ leverans för din skyddspersons upplevelse

Hur du kan maximera en kvalitativ leverans för din skyddspersons upplevelse

Personskydd

Tempest Security Risk Solutions AB tillhandahåller en av Polismyndigheten godkänd personskyddsutbildning enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1 för nationellt bruk, inkluderat en OC-spray utbildning enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1 och PMFS 2016:6 FAP 104-4.

Våra utbildningsledare och instruktörer har omfattande nationell och internationell erfarenhet som gör att du, utöver en formell utbildning, erhåller en förståelse för hur du kan maximera en kvalitativ leverans, och därmed dina skyddspersoners upplevelse. Personskydd är ett förtroendebaserat yrke där det lilla extra är avgörande för din framgång.

Nästa tillfälle genomförs i Stockholm våren 2022.

 

Utbildningsledare:
Våra utbildningsledare och instruktörer har omfattande nationell och internationell erfarenhet av personskydd och säkerhetsarbete.

Omfattning:
Cirka två veckor.

Pris:
35 000 SEK exklusive moms.

Antagningskrav:
  • Lämplighetsbedömning
  • God fysisk och mental förmåga
  • Fullgod olycksfallsförsäkring
  • Ostraffad
  • Passkopia
  • Godkänd Väktarutbildning (VU) 1 och 2
  • Två års tjänstgöring som väktare
  • Förmåga att läsa, skriva och prata svenska på en mycket god nivå

I samband med intresseanmälan kommer en lämplighetsbedömning att genomföras. Vid det tillfället erhåller kandidaterna mer information om innehåll och upplägg.

Efter utbildningen:

Tempest Security Risk Solutions har Sveriges största personskyddsavdelning med egen verksamhet i flera länder. Vi arbetar gärna med personal vi själva utbildat och litar på.

 

 

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Personskyddsutbildning:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.