är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Hög kompetens och lång erfarenhet inom säkerhet och teknik

Styrelse

Daniel Nyhrén

Född 1981. Styrelseordförande sedan 2021 Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen men ej i förhållande till större aktieägare.

Utbildning:
MSc in Finance, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Delägare i Athanase Industrial Partner samt Styrelseledamot i Ivysys AB och Nordic Art Wall AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Zutec Holding AB till 2020, Röhnisch SE Holding
AB till 2018 samt i NOTE AB (publ) till 2016. Investeringsansvarig för
Creades AB till 2017. Styrelseordförande i Global Batterier AB
till 2016.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-03-31):
1 894 593 aktier genom delägarskap i bolag.

Andrew Spry

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Chief Executive Officer sedan 2008. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:  
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE).

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc samt styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-03-31):
2 239 690 aktier.

Thomas Löfving

Född 1974. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. Styrelseledamot 2013-2017. Oberoende i förhållandet till ledningen men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Chief Financial Officer inom koncernen till 2019, samt Styrelsesuppleant i GRANAT Stockholm AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-03-31):
2 125 082 aktier.

Michael Silfverberg

Bred kunskap från en mängd branscher som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:
Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB,
Tenant Services Sweden AB och i DooHClick AB. Styrelseledamot i Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, och Supreme Marine AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseledamot i AdCityMedia AB (publ) till 2020, i Stora Ekholmens Fastighets AB till 2019, i Divvit AB till 2018, i Nero K25 AB (i likvidation) till 2017, i Scandinavian Pro Capital - SPC AB till 2016 och i Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-03-31):
93 361 aktier.

Helena Skarle

Född 1985. Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare

Utbildning:
MSc Accounting and Financial management, Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid Erasmus Universitet i Rotterdam.

Övriga nuvarande befattningar:
Executive Management Advisor till Sunrise Medical GmbH, Tyskland samt Styrelseledamot i Noctuis AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Group Executive Vice President, Handicare Group AB, Sverige till 2019.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-03-31): 
10 835 aktier