är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Hög kompetens och lång erfarenhet inom säkerhet och teknik

Styrelse

Andrew Spry

Född 1973.  Styrelseledamot sedan 2013. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Anställd som arbetande ordförande (i rollen Senior Advisor) i bolaget sedan 2022. Oberoende i förhållande till ledningen men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:  
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:  
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Chief Executive Officer inom koncernen till 2022. Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE) till 2021.

Aktieägande i Bolaget:
1 964 509 aktier.

Thomas Löfving

Född 1974. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. Styrelseledamot 2013-2017 Oberoende i förhållandet till ledningen men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar:
Ägare till Lars Lofving Consulting LLC.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Chief Financial Officer inom koncernen till 2019.

Aktieägande i Bolaget:
1 853 840 aktier.

Michael Silfverberg

Bred kunskap från en mängd branscher som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:
Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i MBE Holding AB, Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB, Tenant Services Sweden AB och i Supreme Marine AB, Styrelseledamot
i Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Capannone Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, DooHClick AB, Scandinavian Offshore Challenge AB och i Target Aid AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseledamot i AdCityMedia AB (publ) till 2020, Stora Ekholmens Fastighets AB till 2019, Divvit AB till 2018.

Aktieägande i Bolaget:
110 000 aktier genom bolag.