är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Hög kompetens och lång erfarenhet inom säkerhet och teknik

Styrelse

Jonas Rydell

Född 1972. Styrelseordförande sedan 2023.
Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Utbildning:  
Civilekonom, Handelshögskolan.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS, Concejo AB (publ), Hellen Holdings Limited, samt Jonas Rydell AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Inga

Aktieägande i Bolaget:
0 aktier.

Andrew Spry

Född 1973. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004, styrelseledamot sedan 2013. Affärsområdesansvarig för Tempest Security Risk Solutions sedan 2023.
Ej oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning: 
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: 
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Chief Executive Officer inom koncernen till 2022. Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE) till 2021.

Aktieägande i Bolaget:
1 969 009 aktier.

Thomas Löfving

Född 1974. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. Styrelseledamot 2013-2017 Oberoende i förhållandet till ledningen men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar:
Ägare till Lars Lofving Consulting LLC.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Chief Financial Officer inom koncernen till 2019.

Aktieägande i Bolaget:
1 853 840 aktier.

Michael Silfverberg

Bred kunskap från en mängd branscher som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:
Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i MBE Holding AB, Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB, Tenant Services Sweden AB och i Supreme Marine AB, Styrelseledamot
i Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Capannone Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, DooHClick AB, Scandinavian Offshore Challenge AB och i Target Aid AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseledamot i AdCityMedia AB (publ) till 2020, Stora Ekholmens Fastighets AB till 2019, Divvit AB till 2018.

Aktieägande i Bolaget:
110 000 aktier genom bolag.

Marcus Gustring

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2023. 
Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:
MHS Karlberg, IHM business school DIHM ekonomi.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Wilt i Sverige AB, Gustring Consultin AB och i Brf Kurland Sthlm. Styrelsesuppleant i Naturframtid AB, Nynäshamns mek och service AB och i Gustrings El AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Affärsutvecklare i IP Security Scandinavia AB till 2022, affärsutvecklare i AddSecure AB till 2021, VD i Offentlig Säkerhet till 2019.

Aktieägande i Bolaget:
0 aktier.