är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Hög kompetens och lång erfarenhet inom säkerhet och teknik

Styrelse

Andrew Spry

Född 1973. Styrelseordförande sedan 2022, tidigare styrelseledamot sedan 2013. Chief Executive Officer sedan 2008. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:  
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE).

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc samt styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-09-30):
2 244 036 aktier.

Daniel Nyhrén

Född 1981. Styrelseledamot sedan 2022, tidigare styrelseordförande sedan 2021. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen men ej i förhållande till större aktieägare.

Utbildning:
MSc in Finance, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Delägare i Athanase Industrial Partner samt Styrelseledamot i Ivysys AB och Nordic Art Wall AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Zutec Holding AB till 2020, Röhnisch SE Holding
AB till 2018 samt i NOTE AB (publ) till 2016. Investeringsansvarig för
Creades AB till 2017. Styrelseordförande i Global Batterier AB
till 2016.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-09-30):
1 894 593 aktier genom delägarskap i bolag.

Thomas Löfving

Född 1974. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. Styrelseledamot 2013-2017. Oberoende i förhållandet till ledningen men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Chief Financial Officer inom koncernen till 2019, samt Styrelsesuppleant i GRANAT Stockholm AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-09-30):
2 125 082 aktier.

Michael Silfverberg

Bred kunskap från en mängd branscher som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:
Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB,
Tenant Services Sweden AB och i DooHClick AB. Styrelseledamot i Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, och Supreme Marine AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseledamot i AdCityMedia AB (publ) till 2020, i Stora Ekholmens Fastighets AB till 2019, i Divvit AB till 2018, i Nero K25 AB (i likvidation) till 2017, i Scandinavian Pro Capital - SPC AB till 2016 och i Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-09-30):
93 361 aktier.

Helena Skarle

Född 1985. Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare

Utbildning:
MSc Accounting and Financial management, Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid Erasmus Universitet i Rotterdam.

Övriga nuvarande befattningar:
Executive Management Advisor till Sunrise Medical GmbH, Tyskland samt Styrelseledamot i Noctuis AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Group Executive Vice President, Handicare Group AB, Sverige till 2019.

Aktieägande i Bolaget (per 2022-09-30): 
33 939 aktier