är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Från traditionell bevakning till integrerade säkerhetstjänster

Traditionellt sett har säkerhetsbranschen erbjudit fasta paketlösningar för bevakning, något som Tempest Security vill ändra på. Vi situationsanpassar
våra säkerhetslösningar utifrån varje enskild kunds behov. Genom att identifiera synergier med övrig verksamhet, såsom fastighetsfunktioner, städ, teknik med flera, kan vi effektivisera och sänka totalkostnaden för kunden med integrerade säkerhetstjänster. För varje kunds unika förutsättning tar vi fram rätt kombination av konsultation, teknik, bemanning och övervakning för att stödja deras kärnverksamhet. Det  kan exempelvis handla om att titta på kundens försäljningscykel och bemanna med väktare när försäljningstrycket är som högst. Under lugnare perioder kan det räcka med att använda bevakningskameror. På så sätt kan säkerhetsnivån höjas och kostnaderna sänkas.
 

Flexibelt med integrerade säkerhetstjänster

 
Rätt säkerhet för kunden kan också handla om att tillhandahålla en receptionist istället för en väktare i kundens lobby om säkerhetsnivån inte kräver det. Leveransen blir på så sätt både billigare och mer servicefokuserad. Vid behov kan receptionisten istället understödjas med andra säkerhetsåtgärder. På så sätt blir lösningarna mer flexibla och anpassningsbara vid eventuella förändringar. När lösningarna väl är på plats ser vi till att ständigt utveckla vårt säkerhetsarbete genom en egen arbetsmetod/process. Den går ut på att ta hjälp av alla medarbetare inom uppdraget för att hitta förbättringar i det dagliga arbetet. Metoden förenar den breda kunskap och kreativitet som finns hos våra medarbetare med den förväntan på förbättring som finns hos kunderna. Genom att ständigt ifrågasätta VAD vi gör och HUR vi gör det, förändrar vi våra processer till det bättre som en naturlig del av det dagliga arbetet för alla medarbetare.
 

Kontinuerliga förbättringsförslag till kunden

 
Vår målsättning är att hela tiden förbättra våra leveranser samtidigt som vi stimulerar en öppen kultur med ständigt lärande. Vi dokumenterar alla förbättringsförslag och redovisar dem för kunden. Samtliga medarbetare på uppdraget involveras sedan i förbättringsarbetet. På detta vis kan vi metodiskt och kontinuerligt samla in förslag på hur vi kan bidra till att sänka kundernas långsiktiga totalkostnad och bidra till utveckling av verksamheten.