är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Säkerhetstrender 2018 – Godhet och snällhet har inga gränser, katastrofer kommer att inträffa även i Sverige

Vi ser numer regelbundet negativa säkerhetstrender såsom när okända aktörer saboterat vital kommunikation och andra samhällsviktiga funktioner, vilket under 70- och 80-talet hade setts som att kriget var nära förestående. Idag ser vi olika former av stresstester och påverkanskampanjer.
Den 5 april 2018 överlämnades ett delbetänkande angående en förändring av skyddslagen till justitiedepartementet. Det förslaget tydliggör att vi står inför en förändring av samhällssäkerheten. Bland annat noteras att antalet verksamheter som kan bli skyddsobjekt skall öka och att skyddsvakten
skall tillföras befogenheter, till exempel att få eliminera flygande föremål som drönare.

Avmystifierad säkerhet

I takt med den förändrade världsbilden blir säkerheten en naturligare del i de flesta bolags affärsprocesser. Säkerheten är inte längre ett särintresse, utan
som en följd av framförallt integritetsdebatten samt det ansvar som kan komma till följd av omsorgsplikten ett allt större konkurrensmedel om såväl kunder, anställda som kapital.
Den förändrade världsbilden ställer ökade krav på att kunna erbjuda en holistisk säkerhet till kunderna. Att kunna ta ett helhetsgrepp om kundernas behov att skydda sina materiella och immateriella tillgångar samt erbjuda en säker miljö för sina anställda är framtidens säkerhet. Omsorgsplikten ställer högre krav på arbetsgivare att kunna erbjuda trygghet såväl på kontoret som under tjänsteresor. Säkerheten måste kombineras mellan branschens olika fack.
I rapporten ”Security Megatrends – the 2018 vision for the security industry” konstateras i trend 4 att ”the risks have changed and no organization, large or small, is immune from physical security threats, terrorism, hackers, organized crime and insider compromise”. Vi tror att ett helhetsgrepp på säkerhet, med allt från proaktiv rådgivning, tekniska installationer och larmcentral- och åtgärdsservice, till utredningar för att kartlägga vad som hänt, är rätt väg att gå. Detta tror vi kommer att kunna rita om kartan bland säkerhetsleverantörerna – få är rustade för att möta dessa nya krav och många av de i dag stora och etablerade leverantörerna är organisatoriska kolosser som kommer ha svårt att anpassa sig till morgondagens krav på kompetens och flexibilitet, istället för att bara leverera händer och fötter räknat på minuter och sekunder.

Internet of Things, Artificiell Intelligens och machine learning kommer att förändra synen på säkerhet och trygghet

Fler uppkopplade enheter och processer styrda av teknik ger åtminstone kortsiktigt ökad sårbarhet och risker för avbrott, samtidigt som det kommer att skapa nya möjligheter att snabbt detektera intrång och avvikelser som en människa inte själv skulle notera.
Den tidigare outsourcingtrenden och flytt av verksamhetskritiska data till cloudtjänster kommer att förändras. Hur skyddar du din konfidentiella
data och proprietärinformation samt hanterar frågor som Business Continuity och Disaster Recovery Planning, när du egentligen inte vet vem som har tillgång till din data? I skrivande stund, cirka 2 månader innan GDPR skall träda ikraft, finns fortfarande inte en nationella lagstiftning på plats. När en tillämpning börjar bli klar kommer även detta att forma säkerhetsarbetet i korttid – såväl vad gäller anpassning för att uppfylla lagstiftningen som den påverkan det kan ha på befintliga nationella lagstiftningar, till exempel gällande kameraövervakning.
Biometritrenden går sakta framåt. Genom mobiltelefontillverkarna har den tagit enorma steg de senaste åren men det är fortfarande långt kvar tills den slår igenom på bred front ute bland bolagen.

Mobila ordningsvaktspatruller i Stockholms Stad


TORSDAG, JANUARI 25, 2018 08:00 CET. Genom pressmeddelandetjänsten Cision kablas det ut att det Socialdemokratiska styret i Stockholms Stad, utöver de trygghets- och säkerhetstjänster som redan köps, ska upphandla mobila ordningsvaktspatruller som ska patrullera staden för att skapa den trygghet och säkerhet som statsmakterna inte längre klarar av att skapa.
2017 anmäldes enligt BRÅ cirka 1,51 miljoner brott i Sverige. I samma statistik går att utläsa att omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016.
Behovet av säkerhet kommer att öka i samhället. Trenderna i Sverige i kölvattnet av ett polisväsende i förfall, ökade problem till följd av migration och misslyckad integration och i spåren av den ökande internationella terrorismen.
Vi på Tempest läser dagligen i upphandlingar som branschens kunder skickar om att tilltron till rättsväsendets kapacitet minskar. Behovet av personella tjänster i kombination med teknik ökar. Samtidigt som kunderna i sina köpcentrum, receptioner eller i kollektivtrafiken vill ha ökad service till sina besökare och hyresgäster ser vi att kraven på att snabbt kunna byta mantel till säkerhetsrollen ökar. Den tekniska utvecklingen där manuella tjänster ersätts av teknik ser vi inte komma som förutsatt – däremot så förbättrar tekniken möjligheterna för personalen att göra rätt – men när det väl gäller är det en fysisk människa som våra kunder vill ha.

Ökat hot och hat, samt antal vapenbrott

Hot och hat skapar ett tuffare klimat. I Brottsförebyggande rådets rapport 2017:9 uppges att ”var fjärde förtroendevald (25 procent) uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag under 2016”. Dessa siffror är skrämmande när vi går in i ett valår. Det är förstås omöjligt att säga vad som ligger bakom, men indikationerna pekar på att starka aktörer kommer att försöka destabilisera allmänna val, samhällets vitala funktioner och dess kritiska infrastruktur. Skydd av samhällsviktig infrastruktur, metoder för påverkanskampanjer, stresstester av såväl fysisk som IT-baserade kommunikationsplattformer är någonting vi ser. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet vapenbrott i Sverige med 7,5 procent, vilket i sig utgör ett latent hot mot det offentliga Sverige och dess institutioner. Även om det inte i stor omfattning slagit igenom i beställningar märker vi att intresset att införa olika former av säkerhetskontroller för att inte få in vapen i sina byggnader ökar, och det kommer troligen bli någonting vi får se med av i framtiden.

One-stop shop för säkerhet är framtiden

Vår bedömning är att helheten – att kunna vara en one-stop shop för säkerhet – är vad framtidens kunder förväntar sig av sin säkerhetsleverantör. Vi tror att vi är på rätt väg genom såväl vår organiska tillväxt som genom de förvärv vi gjort att skapa nästa generations säkerhetsbolag.