är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

AI-lösningar - Nästa generations tekniska säkerhetssystem

När nästa generations säkerhetssystem nu börjar vinna mark med AI-lösningar, trådlösa system och kamerasystem blir vikten av såväl regelkunskap som leverantörsoberoende ännu viktigare. Hantering av personuppgifter, vad får vara trådlöst och inte, vad måste larmsystemet sköta och vad kan en kamera hantera? Flera frågor som inte påverkar funktionen för användarna, men kan bli avgörande vid försäkringsersättning vid ett avbrott i kundernas verksamhet. Allt detta och mycket mer är sådant som Tempest Security är experter på så att våra kunder kan fokusera på det de är bäst på.
Vi hjälper våra kunder med det senaste inom säkerhetslösningar. Att designa säkerhetstekniska system kräver en gedigen kunskap om såväl regelverk från försäkringsbolag, olika lagstiftningar och regelverk, teknisk utveckling men även hur användare beter sig i interaktionen med tekniken så att den blir ett stöd och inte ett hinder.
 

Helhetsansvar för teknisk säkerhet

 
Till skillnad mot de traditionella larminstallationsföretagen säljer vi inte en produkt. Vi erbjuder ett helhetsansvar för kundernas tekniska säkerhet, oavsett vilken lösning, fabrikat eller system de efterfrågar. Vår erfarna och välutbildade personal genomför tillsammans med kunden en riskanalys och projekterar systemet, upphandlar lämpliga installatörer och produkter, övervakar installationen och genomför sluttester av systemet. När systemet är driftsatt ansvarar vi för service och underhåll. Kunderna får således full flexibilitet av vad marknaden erbjuder men med samma kontaktperson och samma faktura som för deras andra bevaknings- och säkerhetstjänster.
Att få ett kostnadseffektivt skydd av ett företags verksamhet och fastigheter är inte alltid lätt. Det krävs en analys över vilka risker som finns direkt mot verksamheten, i omgivningarna och utifrån de krav som finns från försäkringsgivare eller lagstiftare.
 

Högsta säkerhetsmässiga nivå

 
Vi tillför våra kunder kompetens inom projektering, produktkunskap och upphandling. Tempest Security har medarbetare som är behöriga ingenjörer för inbrottslarm, personer med de vedertagna certifieringarna CPP och PSP likväl som flera diplomerade säkerhetschefer. Då säkerhetssystem blir IT-baserade och integreras med olika former av databaser och IP-baserade nätverk och system, har vi även personal med såväl CISM- som CISSPcertifieringar – allt för att våra kunder ska kunna få sina säkerhetsanläggningar projekterade på bästa tekniska och högsta säkerhetsmässiga nivå.
 
Tempest Security installerar inte tekniken själv. Vi har inga elektriker som drar kablar eller sitter på egna stora lager av teknisk utrustning som ska omsättas och snabbt blir obsolet. Tempest Security har ett stort nätverk av installatörer, systemintegratörer och utvecklare av tjänster och produkter inom säkerhetsteknik. Detta gör att vi snabbt kan bemanna våra uppdrag genom tredje part, samtidigt som vi inte är bundna till några speciella tillverkare av produkter. Till varje unik installation har vi möjlighet att välja från det stora utbudet av tekniska lösningar som marknaden erbjuder oavsett om det är inbrotts- och överfallslarm, videosystem, passerkontrollssystem eller andra tekniska installationer som hjälper dig att öka tryggheten och höja säkerheten.