är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Security Operations Center – ett nav för all säkerhet

Vårt Security Operations Center (SOC) övervakar och hanterar digitala signaler och samtal dygnet runt, året runt, från våra kunder men alltmer även från vår egen organisation. Den fungerar som ett nav för all säkerhet. Operatörerna som bemannar vår SOC har numera utökats med medarbetare som arbetar med att stötta och samordna vår egen verksamhet. De senare kommunicerar och koordinerar därtill insatser med externa parter.

Det här innebär att vår SOC inte bara är ett nav för våra kunders säkerhetslösningar utan även för allt vi gör i hela vår organisation och med våra partners. Likt mycket annat vi utvecklar i vår resa mot att vara nästa generations säkerhetspartner finns det ännu mycket att göra, men vi har tagit viktiga steg som betyder mycket både för kunder och medarbetare. Vilken uppgift en operatör än arbetar med kan denna snabbt och effektivt få stöd från olika delar av vår organisation, genom att en eller flera andra medarbetare på plats kan se vilka resurser som är mest lämpade att lösa olika frågor.

Att göra vår SOC till ett nav medför att vi i allt större utsträckning kan hantera alltmer komplexa säkerhetsfrågor dygnet runt, vilket är en oerhörd
styrka. Den trygghet som vår SOC innebär gör att vi med långt större tillförlitlighet kan möta utmaningarna som finns för kunder och medarbetare på fältet. Redundansen i flera led som vårt Security Operations Center har är något helt annat än att hoppas på att en person går att nå mitt i natten på en
mobiltelefon, vilket är den lösning som oftast står till handa utan den stora resurs som en SOC innebär.

Certifierad och kvalitetssäkrad

För att garantera denna trygghet ställs höga krav på oss. Vår SOC ska kunna verka vid omfattande kriser och störningar i samhället. Verksamheten är därav certifierad och kvalitetssäkrad (ISO 9001:2015) samt uppfyller SSF Svenska stöldskyddsföreningen SSF 136:4. Det senare ställer bland annat höga säkerhetskrav på vår SOC i form av omfattande bemanning alla tider på dygnet, lokalens fysiska skydd, tekniska backup och sekundärmottagning. Utöver de formella krav som detta innebär ligger vårt Security Operations Center i framkant vad gäller säker överföring och uppkoppling, molntjänster samt driftsövervakning dygnet runt.

Vi ser redan i dag vilken styrka vår SOC är för både kunder och medarbetare och vartefter vårt löpande utvecklingsarbete bär frukt kommer vi att kunna göra än mer för alla parter, till ökad säkerhet och trygghet för personer, egendom, hem och samhälle.