är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Global Watch - ett digitalt verktyg för Duty of Care

Global Watch är ett redskap och plattform för information och kommunikation. Granskade nyheter som är relevanta når användare som installerar en app i telefonen, vilket också blir deras verktyg för att verifiera att de är säkra och/eller kalla på stöd vid akuta nödlägen. Med stöd av information om resor och/eller den plats medarbetaren befinner sig på blir det ett redskap för att informeras om problem likt inställda flyg, förseningar med mera.
 
Informationsflödet är viktigt men mer avgörande är att säkerhetsansvarig i organisationen kan skaffa sig en god överblick av säkerhetsläget vid kriser eller incidenter. Den eller de har tillgång till ett verktyg för så kallad Instant Security Overview. Med ett knapptryck kan de se exakt var alla användare av Global Watch befinner sig i världen. Om behov finnes kan ansvariga söka verifiering från medarbetare att de är i säkerhet.
 

Nyhetsflöde som varnar för jordbävningar, tsunamis med mera

 
För den enskilde medarbetaren är Global Watch i sin enklaste form en app som installeras i telefonen. Via appen kan användaren följa nyhetsflödet kopplat till de platser personen befinner sig på. Informationen hämtas från internet av patenterad teknik som söker efter data, vilken därefter granskas av externa analytiker för att verifiera trovärdighet och precision. Vissa undantag finns för att se till att informationen inte fördröjs. Exempel är jordbävningar. Det innebar till exempel att Global Watch varnade 45 minuter innan tsunamin slog in mot kärnkraftverket Fukushima i Japan 2011.
 

Information om destinationen för resan

 
När en användare av Global Watch landar i ett nytt land får denne ett välkomst-SMS där de lokala nödnumren för ambulans, polis och räddningstjänst är angivna. I Global Watch kan användaren även själv söka på uppdaterad landsinformation innan resan. Det går också att läsa på om platsen, med allt ifrån lokala seder till konflikter och sjukdomar med mera.
Appen har också användarens information från den resebyrå som används, vilket är ett underlag för vår Security Operations Center och dess operatörer. De kan se vilka användare av Global Watch som har resor till en plats där säkerhetsläget har ändrats eller att informationsläget om tillståndet på plats är oklart. Det gör att operatörerna proaktivt kan informera och styra resenärer som skulle kunnat hamna i ett utsatt läge om planerad eller bokad resa genomförts. Funktionen innebär också att ansvarig person för medarbetares resor hos kunden kan få en enkel och tydlig överblick över organisationens exponering mot faror vid resor.
 

Exempel – resa till område där väpnad konflikt pågår

 
En journalist skall genomföra ett reportage i ett område där det pågår en väpnad konflikt. Vår avdelning Global Support Services tillhandahåller en riskbedömning som stöd till chefer på redaktionen som beslutar om resan ska genomföras givet riskerna. När beslutet är fattat utbildar vi de som ska åka så att de är insatta i läget som råder samt tillhandahåller utrustning som skyddsmaterial, mediciner, hjälper med eventuella vaccin etcetera. Vi upprättar även kommunikation med lokala resurser som kan stötta på plats. Skulle medarbetare från oss vara med på resan, kommer de givetvis vara ett operativt stöd genom hela uppdraget. Om en incident inträffar, koordinerar vi insatser enligt de mandat vi har fått med stöd av egen eller partners resurser i området.