är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Miljöpolicy

Tempest Security Sverige AB’s miljöpolicy

Som en av Sveriges största helhetsleverantörer av säkerhetstjänster har Tempest Security Sverige AB ett ansvar att förebygga och succesivt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.

Tillsammans med medarbetare, leverantörer och kunder vill vi skapa en medvetenhet kring den miljöpåverkan vi står för och vi vill på så sätt sträva efter att uppfylla våra miljömål och verka för ett mer hållbart samhälle.

Vi åtar oss att inom verksamheten aktivt verka för att:

  • Minska utsläppen av växthusgaser.
  • Optimera vår energianvändning.
  • Minska användningen av miljöfarliga kemikalier.
  • Minska användningen av naturresurser.
  • Ständigt förbättra och utveckla vårt miljöledningssystem.