är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Synlig närvaro för ökad upplevd trygghet i olika områden

Trygghetsvärdar

Våra trygghetsvärdar hjälper fastighetsägare, kommuner och organisationer att öka tryggheten på bland annat skolor och förskolor, inom bostadsområden, i och utanför butiker, gallerior och i kollektivtrafiken. De finns ute på kvällar, nätter och vardagar och bidrar till trygg­het för alla som bor eller passerar ett område. Deras huvudsakliga uppgift är att ha en synlig närvaro för att öka den upplevda tryggheten.

Trygghetsvärdarna arbetar proaktivt och uppsökande för att förekomma problem innan de uppstår. Det kan handla om att upptäcka tidiga tecken på social oro eller att bedriva arbete i olika lokala ungdomsprojekt. Våra trygghetsvärdar har ofta erfarenhet av andra säkerhetstjänster, exempelvis som väktare eller i arbete med störningsjourer och konflikthantering. De jobbar till stor del med att skapa relationer lokalt med näringsidkare, boende, rättsväsende, organisationer och goda krafter. På så sätt får de ofta en stark lokal förankring.

Arbetet med trygghetsvärdar är långsiktigt och utgår som regel ifrån en på förhand upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns inskrivna.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Trygghetsvärdar:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.