är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Skydd av civila och militära anläggningar

Skyddsvakter

Våra skyddsvakter är myndighetspersoner med ett stort ansvar. Deras arbete kräver både kompetens och ett högt yrkesetiskt medvetande och agerande. De är utbildade enligt polisens krav och godkända av länsstyrelsen, och har ofta andra säkerhetsutbildningar utöver den som skyddsvakt.

Skyddsvakternas primära uppgift är att skydda civila och militära anläggningar, som indirekt eller direkt tillgodoser viktiga samhällsfunktioner och har ett utökat behov av skydd, såsom flygplatser, hamnar, vatten- eller energiförsörjning.

För att bevaka skyddsobjektet har skyddsvakten rätt att utföra vissa tvångsåtgärder enligt skyddslagen såsom att avvisa, avlägsna, omhänderta, gripa, beslagta, utföra behörighetskontroller och kroppsvisitation. En skyddsvakt har inom skyddsområdet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman. Vid behov sker bevakningen även med beväpnade skyddsvakter, eller med hjälp av hundförare för skydd eller sök av sprängmedel och vapen. Vid förhöjd hotbild eller akuta situationer kan vi stödja våra skyddsvakter med ytterligare resurser eller andra specialtjänster.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Skyddsvakter:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.