är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Med fokus mot nästa generations säkerhetsbolag

Med fokus mot nästa generations säkerhetsbolag

Ledningsgrupp

Andrew Spry

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Chief Executive Officer sedan 2008. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:  
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE).

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc samt styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2021-09-30):
2 042 226 aktier.

Lotta Iverstrand

Född 1975. Chief Financial Officer sedan 2019. 

Utbildning:
Chartered Accountant - ICAS (2009), MA (hons) First Class Accountancy Finance - Heriot Watt University, Edinburgh (2005)

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Head of Finance Tempest Security AB till 2019. Auktoriserad Revisor Ernst &Young AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2021-09-30):
66 489 aktier.

Peter Köhler

Född 1960. Senior Advisor sedan 2014.

Utbildning:
Ekonomistudier, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Inga.

Aktieägande i Bolaget (per 2021-09-30):
12 500 aktier.

Marie Rosenquist Berthold

Född 1972. Head of HR sedan 2017 och Deputy CEO sedan 2019.

Utbildning:
Kandidatexamen Socialpedagogik, Jönköping Universitet
Psykologi, Högskolan Kristianstad
Arbetsrätt, Örebro Universitet
Övrig Humaniora, Göteborgs Universitet
Personaladminstration, Företagsuniversitetet

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
HR-chef för Synsam Drifts AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2021-09-30):
22 588 aktier.

Anders Lundström

Född 1967. Head of Security Services sedan 2017.

Utbildning:
Företagsuniversitet Diplomerad Säkerhetschef, diverse ledarskapsutbildningar.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
VD Addici security AB till 2017 samt ordinarie styrelseledamot Almega säkerhetsföretagen 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2021-09-30):
0 aktier.

Janne Rastas

Född 1967. Head of Sales sedan 2018.

Utbildning:
Säkerhetschefsutbildning, Försäljningschefsutbildning, IHM samt diverse ledarskaps- sälj- och säkerhetsutbildningar.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Affärsutvecklingschef Säkerhet, Coor Service Management till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2021-09-30):
0 aktier.

Carl Höglund

Född 1978. Senior Advisor sedan 2017.

Utbildning:
Säkerhetschefsutbildning, Affärskommunikation IHM, Magisterexamen i Företagsekonomi samt en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Eyeonid AB (publ.)

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Head of operational security Modern Times group MTG AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per 2021-09-30):
49 357 aktier.

Sonny Schürer

Född 1976. Head of Risk Solution sedan 2021.

Utbildning:
Professional certificate i event safety och security management från Buck New University samt ett stort antal kurser inom säkerhet, Executive protection, surveillance detection, TSCM. Certifierad x-ray sceener and security manager inom aviation and air freight samt Certifierad PFSO Port Facility Security Officer

Övriga nuvarande befattningar:
Treasurer and Board member ASIS Denmark

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
CEO and Board Member AS Solution A/S tom 2020-12
CEO and Board Member  AS Solution Maritime A/S tom 2020-12
Vice Chairman vagtudvalget - SikkerhedBranchen tom 2020-12

Aktieägande i Bolaget (per den 2020-12-30):
0 aktier.