är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Nio miljarder uppkopplade IoT-enheter kräver högre säkerhet

För 2018 uppskattade Gartner att det fanns cirka nio miljarder uppkopplade Internet-of-Things-enheter (IoT) i världen och 2020 beräknar de att antalet ökat till 20,4 miljarder. Utbyggnad av rikstäckande och globala nätverk, den minskade energikonsumptionen för olika enheter, allt bättre batteriteknologi samt drastiskt minskade kostnader för IoT-enheter driver tillväxten. Nya sensorer och enheter utvecklas kontinuerligt.

 

De alltfler uppkopplade IoT-enheterna medför nya säkerhetsrisker men också en än större potential för lösningar kring trygghet och säkerhet. Vi ser en växande marknad för spårning av tillgångar, logistikövervakning samt diverse säkerhetsapplikationer i form av alla möjliga sorters sensorer med mera. Alla former av signaler som dessa enheter ger kan också anses vara affärskritiska. Dessa enheter kräver säker uppkoppling, driftövervakning för service- och supporttjänster samt incidenthantering.

 

Stor kostnad för enskilda organisationer att själva säkra sina IoT-enheter

 

Kostnaden för enskilda organisationer att sköta detta själva - att mer eller mindre sätta upp ett eget Security Operation Center (SOC) - är mycket stor och kräver omfattande expertis som även den kräver höga investeringar. De lösningar vi kan erbjuda blir ett mycket kostnadseffektivt svar och kan på sikt tillåta att både små och stora organisationer vågar dra nytta av de möjligheter Internet-of-Things erbjuder genom att vi kan ge dem trygghet och säkerhet i sina lösningar.

 

Tempest kan hantera en stor mängd digitala signaler i sin SOC

 


Vi står mycket väl positionerade för att följa med i denna utveckling. I dagsläget arbetar vi med en stor mängd olika digitala signaler i vår SOC och vi hanterar alltmer än enkom traditionella larm. Exempel på detta är:

  • Att med värmekameror och markradar kontinuerligt övervaka områden. Det är kostnadseffektivt och ger en mycket god och säker detektering.
  • Att med fjärrövervakning utföra kontroller - så kallade kameraronder – enligt satta eller slumpmässiga scheman och/eller när bildanalys ger skäl till riktade insatser.
  • Att vid incidenter använda högtalare för att hantera det som pågår, vid behov samtidigt som polis, räddningstjänst och/eller våra egna eller partners utryckningsresurser sänds till platsen.

 

De första stegen vi tagit rörande andra typer av digitala signaler än traditionella larm är angränsande teknik, likt exempelvis kamerasystem. Det är dock bara början på allt vi kan, och vill, göra. Det finns bland annat en enorm potential att övervaka och motta information från affärskritiska enheter, nästan oavsett vilka det är.