är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Riskhantering

Tempest Security Risk Solutions


Säkerhetsstrategier genom tydliga beslutsunderlag

Vår vision är att skapa enkla och effektiva koncept med principer för våra kunder att tillämpa runt om i världen. Dessa koncept medger tydliga beslutsunderlag med mätbara säkerhetsförmågor anpassade till väldefinierade behov.

Uppdragen sträcker sig från incidentrelaterad analys till långsiktig rådgivning under flera år. Tjänsteportföljen möjliggör support på varje ledningsnivå inom kundorganisationen. Tjänsteportföljen har utvecklats under flera år och anpassats för att möta den nya generationen av hot med fokus på hur man skapar skydd kring kritiska tillgångar och processer.

 

Stöd till koncern och centrala ledningsfunktioner

Total säkerhetsledning

Delvis säkerhetsledning och koordination

Utveckling av policyer, styrdokument och rutiner

Utveckling av kundorganisation för att säkerställa rätt förmågor

Allmän säkerhetsrådgivning

Globalt nätverk av säkerhetsresurser

Översyn av säkerhetsarbetet

 

Stöd till lokala ledningsfunktioner

Säkerhetsanalyser

Befattningsanalyser

Incidentutredningar

 

Säkerhetstjänster

Bakgrundskontroll av företag (Due Diligence)

Bakgrundskontroller och intervjuer av personer

Hotbildsbedömningar

Personskydd och resesäkerhet

Larmcentral (SSF 136:4, SS-EN ISO 9001:2015)

 

 

Kontaktinformation

E-mail: risksolutions@tempestsecurity.com