är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Tempest Risk Solutions

Vi tillhandahåller säkerhetsriskhanteringstjänster för både statliga och kommersiella kunder över hela världen. Vi möjliggör en global räckvidd med en lokal förankring.

Uppdragen sträcker sig från operativa tjänster till långsiktig rådgivning över flera år. Tjänsteportföljen möjliggör support på alla nivåer inom kundorganisationen och har utvecklats under flera år, anpassad för att möta den nya generationens behov av säkerhetsriskhantering.

 

Säkerhetsriskhantering

(informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet)

 • Interima säkerhetschefer och -koordinatorer
 • Säkerhetsriskkonsulter (verksamhetsskydd)
 • Säkerhetsskyddskonsulter (Säkerhetsskydd)
 • Säkerhetsanalyser som beslutsunderlag

 

Utrednings- och analystjänster

 • Utredningar av säkerhetsincidenter
 • Immaterialrättsutredningar
 • Bakgrundskontroller (anställningsprocesser)
 • Säkerhetsprövningsintervjuer (anställningsprocesser)
 • Due Diligence (leverantörer, partnerskap, fusioner etc.)
 • Hotbildsanalyser
 • Skyddsintervjuer (För att dimensionera personliga säkerhetsplaner)
 • Säkerhetsbesiktningar i bostad
 • Resesäkerhetsanalys och rådgivning
 • Spaning (I samband med utredningar)
 • Arbetsplatskontroller (ID06 ackrediterad partner)

 

Operativa tjänster

 • Auktoriserat personskydd
 • Säkra transporter
 • Skyddsspaning
 • Skydd av arbetsplats
 • Evenemangssäkerhet
 • TSU- Teknisk säkerhetsundersökning (skydd mot avlyssning)

 

Utbildningar

 • PDV – Pågående dödligt våld
 • Hot och våld
 • Konflikthantering
 • Sjukvård/Första hjälpen
 • Auktoriserad personskyddsutbildning för operatörer
 • Auktoriserad HAS – handhavande av skjutvapen för operatörer

 

Kontakt: risksolutions@tempestsecurity.com