är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Personella säkerhetseskorter av personer och föremål, inrikes och internationellt

Säkerhetstransporter/kurir

Transporter av olika slag representerar alltid en viss risk. Detta kan exempelvis bero på att objektet för transporten tillfälligt befinner sig utanför de normala säkerhetsbarriärerna, eller att själva transporten är av sådan känslig karaktär att extra säkerhetsåtgärder anses nödvändiga. Vid dessa typer av transporter kan säkerheten höjas avsevärt genom att anslå transporten en personell säkerhetseskort, då säkerhetstransporter är betydligt mer än bara armerade fordon.

Tempest Security arbetar på internationell basis och tillhandahåller i egenskap av särskilt auktoriserat bevakningsbolag alla typer av personella säkerhetseskorter av personer och föremål. Eskorterna utförs såväl på land, till sjöss eller med flyg. I de allra flesta fall utförs dessa uppdrag av särskilt utbildade livvakter ur Tempest Securitys personskyddsgrupp. Vi har även ett mycket stort nätverk av beprövade säkerhetschaufförer i de fall absolut lokalkännedom anses nödvändig. Genom den beredskap och den höga säkerhetskunskap som finns inom personskyddsgruppen kan vi planera och genomföra eskorter med mycket kort varsel och med den flexibilitet, diplomati och professionalism som är ett krav i dessa sammanhang.

Säkerhetskurirer / Personordonnanser
Personbefordran av dokument eller annan viktig försändelse som inte får skadas, försenas eller där leveransen är extremt brådskande.

Deportering/Repatriering
Eskort av personer som avvisats eller av annat skäl skall lämna landet. Eskorten syftar till att skydda tredje part samt att tillgodose den eskorterades välbefinnande och personliga säkerhet.

Skyddseskort av gods
Planering och genomförande av säkerhetseskorter av stöldbegärligt gods som ett skydd mot stöld, rånförsök eller kartläggning av tredje part.

Skyddseskort av person
Skydd av personer som reser till farliga miljöer eller som transporterar, alternativt symboliserar något som äventyrar deras personliga säkerhet.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Säkerhetstransporter/kurir:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.