är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

En trygg resurs som underlättar vardagen

Personskydd

Tempest Security innehar särskilt utökad auktorisation och godkännande för arbete med personskydd och livvakter, vilket i särskilda fall även kan innefatta beväpnad säkerhetspersonal. Tempest Security bedriver även internationellt säkerhets- och livaktsarbete och har bland annat tillstånd från brittiska myndighetens Security Industri Authority (SIA), samt är godkänd leverantör till FN.

Vår modell av personskydd utgår från dina behov och skall inte jämställas med livvaktsskydd. För oss är livvaktsskydd en åtgärd vi främst använder när andra medel inte räcker till. Utgångspunkten för oss är att din dag skall bli som du vill och som du tänkt dig – säker, bekväm och produktiv. Vi skapar ett personskydd baserat på dina behov ställt mot den risk vi identifierat. Detta innefattar åtgärder både privat och yrkesmässigt men med målet att inkräkta så lite som möjligt i skyddspersonens vardag.

Personskydd kan behövas permanent eller tillfälligt. Oavsett vilket anpassar vi det till att bli en resurs som underlättar vardagen. Vi skapar förutsättningarna genom grundliga analyser för att ta reda på vad som behövs för just dig. Vid ett mer permanent behov görs en personlig säkerhetsplan.

Tempest bistår enskilda personer, företag och organisationer i personskyddsrelaterad problematik, både på nationell och internationell basis, med:

 • Hotbildsbedömning - Motiv - Avsikt - Förmåga - Omständigheter
 • Sårbarhetbedömning - Styrkor och svagheter
 • Exponeringsutredning - Synbarhet och tillgänglighet
 • Utbildning - Förmedling av säkerhetsskyddande kunskaper
 • Säkerhetssamtal - Informativ och förberedande säkerhetsbriefing
 • Incidenthantering - Reaktiva insatser vid hot eller angrepp
 • Åtgärdspaket - Personlarm, anpassade lösningar
 • Personskyddsjour - Personskyddsexpertis tillgänglig dygnet runt
 • Koordinering av personskydd - Personlig/organisatorisk skyddskoordinering
 • Skyddsprogram - Helhetsansvar för ert personskydd
 • Livvaktsskydd - Auktoriserad bevakning av enskild person

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Personskydd:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.