är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

En gemensam kommunikationsplattform för krishantering, resesäkerhet och global support

En gemensam kommunikationsplattform för krishantering, resesäkerhet och global support

Global Watch

Med hjälp av plattformen Global Watch får du en kommunikationsplattform för krishantering, resesäkerhet och global support. På en och samma plattform kan du regera, notifiera, kommunicera och agera med alla anställda. Den syftar till att säkerställa de anställdas säkerhet oavsett var de befinner sig i världen, samt skydda verksamhetens faciliteter och övriga värden. Plattformen kan användas för masskommunikation såväl som tvåvägskommunikation, samt integrera olika tjänster såsom reseassistans, duty of care, krishantering och krisplanering. Vi hjälper dig att ta fram en anpassad lösning utifrån ert behov. Läs mer om de olika tjänsterna i Global Watch nedan.

Krishantering/Krisplanering

En kris är en oönskad händelse som allvarligt påverkar en verksamhet negativt. En till synes mindre allvarlig incident kan snabbt utvecklas till en allvarlig situation med omfattande negativa följder för en verksamhet. Med förutbestämda strategier och en handlingsplan kan en sådan situation tas om hand innan den eskalerar och risken för allvarliga konsekvenser kan reduceras eller elimineras helt. Målsättningen med en handlings- eller krisplan är att skapa förutsättningar för att verka optimalt under ett krisläge, samt att snarast möjligt återgå till normal verksamhet, med minimal negativ påverkan på verksamheten.
Vi hjälper er med nedan och implementering i Global Watchplattformen.

 • Rådgivning och coachning
 • Kriskommunikation – Internt och Externt
 • Krisstabsarbete
 • Samtalsstöd
 • Koordinering av insatser
 • Bevakning

Resesäkerhet och reseassistans

Enligt principen Duty of Care, som återfinns i svensk arbetsmiljölagstiftning, är du som arbetsgivare moraliskt och juridiskt ansvarig för anställda som reser i tjänsten eller jobbar permanent i ett annat land. Global Watch plockar upp lokala och globala händelser, och beroende av en individs eller en facilitets positionering skickas verifierande notifieringar ut avseende dessa händelser med rekommendationer för nödvändigt agerande.
Det kan exempelvis innebära allt ifrån att notifiera en anställd på jobbuppdrag i Florida om en kraftig tornado på väg mot området där denne befinner sig, eller ett massmedelande till alla anställda i en byggnad där ett farligt föremål hittats i en närliggande fastighet, till att uppdatera om gateskiften eller inställd kollektivtrafik. Varningar kan till exempel också innefatta pågående oroligheter kring ett politiskt val eller en speciell helgdag som kan komma att påverka en vistelse.
Plattformen ger möjlighet till masskommunikation eller tvåvägskommunikation, interna gruppfunktioner kan skapas efter behov och snabbt mobilisera upp en akut krisplan på lokal såväl som global nivå, och varierande och snabba statusrapporter kan enkelt tas fram.
För samtal och rådgivning finns vår Globala Support tillgänglig för support och eskalering av hjälpinsatser på plats.

 • En och samma plattform för kommunikation och information
 • Positionerar dina resenärer, kontor, butiker och övriga byggnader
 • Globala vidimerade säkerhetsanalyser
 • Masskommunikation
 • Tvåvägskommunikation

 

Reseassistans
Som ett komplement till resesäkerhet erbjuder Tempest Security även reseassistans och att aktivt bistå i hela reseplaneringen. Exempel på detta är planering och bokning av flyg, tolkar och guider, lokala rådgivare, transporter, kontroll av mötesplatser, hotell, restauranger samt tips på lokala sevärdheter. Vi kan även bistå med visum, valutor, assistans vid myndighetskontakter och lokala föreskrifter i förekommande fall. Vi ansvarar så att hela resan genomförs med minimala störningar och att vistelsen i sin helhet håller önskad standard.

En reseassistans kan vara mycket värdefull vid resedestinationer där säkerhetsläget snabbt kan förändras. Resor till sådana platser kräver exempelvis att adekvata handlingsplaner finns som täcker behovet av alternativa säkra uppehållsplatser och evakueringsplaner.

Global Support

Tempest Security bistår med en viktig och oersättlig roll för att i en främmande miljö, där seder och bruk skiljer sig, bibehålla en god säkerhetsnivå. För det otränade ögat kan förändringar i normalbilden, som alltid föregår en incident, vara svårare att upptäcka än i ens hemmamiljö.
Vi hjälper våra uppdragsgivare med de utmaningar som kan uppstå inom bland annat Duty of Care, där du som arbetsgivare har moraliskt och juridiskt ansvar för anställda som reser i tjänsten eller jobbar permanent i ett annat land.
Arbetet kan handla om att ta fram en resepolicy, riktlinjer och mandat, att utbilda personal, analysera resmål eller annan tillfällig eller långvarig arbetsort, tillhandahålla reseapotek eller annan utrustning som är nödvändig för det tänka resmålet eller arbetsplatsen.
Under en arbetsresa eller arbete som utförs på annan plats kan vi följa upp och uppdatera läget om särskilt hot föreligger eller om det är ett riskområde som ska besökas. Vi erbjuder även medföljande säkerhetspersonal eller ett responsteam som kan stötta vid allvarliga händelser. Det senare kan exempelvis vara att personal behöver evakueras eller få stöd på plats, vare sig det är nationellt eller internationellt.
Vi sköter även eventuellt efterarbete med utvärdering av händelser, krissamtal och stöd vid behov.
Nyckelordet för resesäkerhet är gediget förarbete vilket innefattar risk- och omvärldsanalys. Detta på grund av stora skillnader från land till land beträffande exempelvis samhällsstrukturer, kultur och kriminalitet. Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att inför en resa kontrollera bland annat det politiska läget men även vad som kan ses som säkra platser vid ett eventuellt tillbud.
En god rutin är att alla utrikesresor föregås av en säkerhetsanalys som reglerar vilka säkerhetsåtgärder som behövs.
Nedan följer en lista på information som ofta är bra att anskaffa inför en resa:

 • Riskbedömning av destinationen
 • Lands- och stadssammanfattning
 • Säkerhetsläget
 • Utvärdering av den lokala polisen/sjukvården/räddningstjänstens kapacitet
 • Flygplatsinformation
 • Transportmöjligheter
 • Hotellinformation
 • Säkerhet på tänkta uppehållsplatser
 • Kommunikationsmedel
 • Sevärdheter
 • Tillgängliga flygbolag
 • Hälsofrågor
 • Valuta
 • Visum
 • Akut kontaktinformation
 • Säkerhetstransport
 • Support vid evakuering

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Global Watch:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.