är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Konsultation, säkerhetsbesiktningar och bemanning för fartygsskydd

Maritim säkerhet

Behovet av en hög maritim säkerhet har blivit allt mer nödvändig med hänsyn till ökningen av angrepp och kapningar mot kommersiella fartyg och privata båtar, både till sjöss och i hamn. Att minska eller eliminera brottslig verksamhet inom sjöfarten, genom att implementera lämpliga skyddsåtgärder, har ofta visat sig vara en effektiv investering.

Tempest Security har ett brett utbud av effektiva säkerhetslösningar anpassade för den maritima sektorn. Vi erbjuder allt från konsultation och säkerhetsbesiktningar till bemanning med erfarna säkerhetsoperatörer för fartygsskydd. Våra operatörer är certifierade och specialiserade inom respektive ansvarsområden.
Konsultation
Konsultationen syftar till att genom en adekvat analys och bedömning identifiera risker och skapa underlag för hantering av aktuell säkerhetsproblematik.
Säkerhetsbesiktningar
En säkerhetsbesiktning syftar till att ge en djupgående bedömning av säkerheten och sårbarheten ombord eller i hamn. Tempest Security har betydande erfarenhet av att identifiera vilka tillgångar som behöver skyddas, vilka zoner som är särskilt utsatta, och att realisera strategier som minskar eventuella risker. Vi bistår även med kompletta riskanalyser och hotbildsbedömningar i förekommande fall.
Tekniska lösningar
Tempest Security erbjuder ett stort utbud av tekniklösningar som ökar säkerheten för uppdragsgivarens besättning, last och fartyg. Några av de tekniska lösningar vi erbjuder är bland annat specialanpassade larm- och videoövervakningssystem, metalldetektorer, radarutrustning, mörkermedel, kommunikationsutrustning och teknik för tillträdeskontroll.
Fartygsskydd
För att öka säkerheten för besättning, last och fartyg, erbjuder Tempest Security välutbildade och erfarna säkerhetsteam. Våra operatörer har sin bakgrund från specialistenheter inom militär, polisiär och privat säkerhetsverksamhet. De har betydande operativ erfarenhet från olika miljöer, kulturer och konfliktområden. Vi utför även skrovinspektioner, spaningsskydd, motspaning, repatriering, flyktingeskorter och fripassagerarassistans.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Maritim säkerhet:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.