är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Kartläggning av omständigheter kring ett brott, hot eller andra oönskade händelser

Utredning

Vi har en fullskalig civil verksamhet för utredning som hjälper dig att kartlägga omständigheterna kring ett brott, hot eller andra oönskade händelser. Vi dokumenterar och säkrar nödvändig information som rättsvårdande myndigheter kan behöva för att genomföra brottsmål, och kan även vara ett stöd i förhandlingar som civilmål och skiljenämndsförfaranden.

All insamling av fakta och information bedrivs under strikt sekretess, på ett opartiskt och korrekt sätt, under ordnande former och i enlighet med gällande lagstiftning.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Utredning:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.