är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Utredning av immaterialrättsliga intrång

Immaterialrätt

När någon har en registrerad äganderätt till en immateriell egendom, så kallad immaterialrätt, är det av yttersta vikt att denne tillvaratar sina intressen genom att bevaka, identifiera, verifiera, utreda och därefter vidta åtgärder mot intrång. I takt med att värdet av de immaterialrättsliga tillgångarna ökar blir de allt mer eftertraktade att stjäla och utnyttja.

Vi har stor erfarenhet av utredning av immaterialrättsliga intrång vilket resulterat i både fällande domar i såväl brotts- som tvistemål till gagn för våra uppdragsgivare. Vi samarbetar med berörda parter som juridiska företrädare, polis, åklagare, tull och andra myndigheter i syfte att tillvarata uppdragsgivarens övergripande intressen.

Vi kan hjälpa dig inom hela det immaterialrättsliga området:

  • Varumärkesintrång
  • Copy Stop
  • Varumärkesförfalskning
  • Upphovsrättsbrott
  • Piratkopiering
  • Patentintrång
  • Parallellimport

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Immaterialrätt:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.