är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Norway - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Minska risken för en dålig affär

Due Diligence och säkerhetsanalys

En väl genomförd Due Diligence (DD) minskar uppdragsgivarens risk för en dålig affär genom noga kontroll av underleverantörerna. Vi identifierar och kvantifierar affärens risker så att eventuella problem kan upptäckas och hanteras i god tid. Vi ser till att ni har ett pålitligt stöd i kommande förhandlingar med uppdragsgivarens kund/samarbetspartner. Utöver analys av det aktuella företaget utreder vi också företrädarna, deras historiska bolagsengagemang, ekonomiska situation samt tar reda på om de varit involverade i rättsliga tvister och brottmål. I de flesta fall undersöker vi också deras exponering på internet och i media för att se om det finns faktorer som kan skada vår uppdragsgivares varumärke.

Tempest kompletterar de legala, finansiella och kommersiella Due Diligence elementen genom att tillföra en avgörande pusselbit i form av en säkerhetsanalys som adresserar de säkerhetsmoment som inte täcks in i den ordinarie Due Diligence-processen. Genom säkerhetsanalysen verifieras integritet, trovärdighet och pålitlighet hos den andra parten. På så sätt undviks fallgropar eller direkta fällor och eventuella ”lik i garderoben” kommer fram innan det är för sent

Vi gör det möjligt för våra uppdragsgivare att gå in i en affär med öppna ögon. Vår säkerhetsanalys ger på ett diskret sätt svar på de frågor som inte besvaras i redovisningen och som inte heller kan ställas vid förhandlingsbordet.

Några vanliga frågeställningar som besvaras:

Företagets ekonomi

 • Nuvarande och historiska skulder
 • Bokslutsdata
 • Ägarstruktur
 • Ekonomisk trend, omsättning i förhållande till vinst
 • Kontroll att företaget är registrerat för moms och arbetsgivaravgifter samt efterlevnaden av betalning av dessa.

Juridik

 • Förekommer företaget och dess företrädare i juridiska tvister eller brottmål och vad skulle det i så fall kunna innebära för uppdragsgivaren.
 • Kontroll hos tillsynsmyndigheter med flera.

Medieanalys

 • I vilka sammanhang förekommer företaget och dess företrädare i media och hur påverkar det vår uppdragsgivare.

Skyddande säkerhetsanalys

 • Finns det en dold agenda
 • Är företaget och nyckelpersonerna helt tillförlitliga
 • Hur är företagets rykte
 • Vad tycker kunder och leverantörer
 • Finns det några intressekonflikter

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Due Diligence och säkerhetsanalys:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.