är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Duty of Care - en allt viktigare säkerhetsfråga för arbetsgivare

Vartefter säkerhetsläget i världen förändrats med ökad kriminalitet, terrordåd och pandemier har allt fler företagsledningar blivit medvetna om att de har ett moraliskt och juridiskt ansvar för sina anställda som gäller såväl på huvudkontoret som under tjänsteresor eller vid arbete på annan plats än kontoret. Internationellt benämns detta som Duty of Care, ofta kallat resesäkerhet.

 

Arbetsgivaren har alltid ett ansvar för den anställde på arbetstid, oavsett var denne befinner sig

 


Duty of Care är en alltmer avgörande fråga, både nationellt och internationellt och vi ser att det kommer att bli allt viktigare framöver. Ett mycket viktigt skäl är att vi i allt större utsträckning arbetar bortom kontoret. Resor var länge den avgörande frågan i Duty of Care men så fort en medarbetare befinner sig utanför kontoret på arbetstid har arbetsgivaren ett ansvar. Att arbeta från hemmet är en del av Duty of Care. En organisations medarbetare är “på resa”, om än hemma, och det är organisationen som är ansvarig för dennes säkerhet under arbetstid i hemmet. Adderar vi den flexibilitet i arbetstid – eller blandning över dagen i arbete och ledig tid - sträcker sig lätt ansvaret till stor del av dygnet för organisationen.

 

Vikten av Duty of Care finns inte bara i privata organisationer. Behovet av kraftfulla åtgärder kring anställdas säkerhet under arbetsresor är tydligt identifierat i de Nordiska länderna. Ett exempel är Norge. Norska myndigheter och norska staten har ökat sitt fokus på sina medborgares säkerhet i utlandet. Det har pågått ett nationellt forskningsprojekt ”Duty of Care – Protection of citizens abroad” (2014 – 2018). Ett predikat i ämnet var när Norsk flyktningshjelp (NRC) gjordes ansvariga i en dom i Oslo Tingsrätt 2015. Tingsrätten kom fram till att NRC hade ett klart ansvar för sina medarbetare som var på tjänsteresa och att man stod som ansvariga om personalen kom till skada under dessa resor.

 

Viktigt att kunna svara på frågan var personalen befinner sig i samband med en allvarlig händelse

 


Som organisation vill och bör man till exempel kunna svara på frågan var man har sin personal i samband med att en allvarlig händelse, som exempelvis en terroristattack eller annan katastrof, inträffar. Både för att leva upp till sitt arbetsgivaransvar men även för att klart och tydligt kunna svara på frågor från anhöriga som ringer till organisationen för att de är bekymrade för en medarbetares säkerhet och inte kan få kontakt.

 

För att kunna göra det, måste man veta var vederbörande är. Om personen arbetar i hemmet behöver man veta var hemmet är och för de på resande fot måste resplaner, hotell och övriga detaljer vara kända för organisationen. Det ställer nya krav på de säkerhetssystem som företag kan erbjuda sina medarbetare.

 

Under hösten 2018 lanserade vi affärsområdet Global Support Services för att möta våra kunders behov inom Duty of Care. Med det lanserade vi också en
teknisk lösning, Global Watch, som stöd i arbetet.

Fyra råd till alla organisationer

 

På ytan kan det verka vara ett komplicerat ämne, men de första åtgärderna är enklare än man tror. Det är åtgärder som kan göra stor skillnad för resenärens säkerhet och hjälpa företaget att leva upp till sitt ansvar. Det finns fyra tydliga steg att gå igenom för att få en bra grund i organisationens arbete med Duty of Care:

  1. Ha en tydlig policy, riktlinjer och mandat på plats som är förankrade i ledningsgruppen
  2. Utbilda all personal i grunder när det kommer till resesäkerhet samt ytterligare utbildning till de som
    reser mer och oftare
  3. Ha kontroll på var dina anställda befinner sig i världen, om något skulle gå snett
  4. Ha ett journummer som är bemannat dygnet runt, som både den anställde och ledningen kan ringa för
    att få säkerhetsrådgivning