Juha Kevin, Operations Manager

“Jag trivs och känner att företaget har en framtid och utvecklingspotential som jag vill vara en del av. Jag har varit på Tempest sedan 2009 och känner att kunskapen som finns i bolaget är ett incitament som får mig att vilja stanna kvar och förkovra mig ytterligare. Mentorskapet som jag haft genom åren har lärt mig mycket och är något jag vill föra vidare. Jag uppskattar även att jag som Operations Manager kan arbeta relativt självstyrande då jag sitter ute hos kund och har snabba vägar till beslut, vilket underlättar i mitt arbete och leverans.”