är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

Jonas Brandt, researcher

Jonas Brandt är verksam som researcher/utredare på informations- och analysavdelningen inom verksamhetsgrenen Riskhantering. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat daglig sökning och inhämtande av information samt analysering av densamma i samband med olika former av bakgrundskontroller. Det kan till exempel gälla kontroller inför anställningar på olika nivåer, företagsutredningar, hot- och riskanalyser samt övriga utredningar. Det senare kan exempelvis röra sig om utredningar inom områden som varumärkesintrång.

 

Kompetenta kollegor

 

”Det som är mest spännande som researcher är när det ges tillfällen att arbeta tillsammans med andra kompetenta och drivna medarbetare för att hämta in information, diskutera det vi hittar, analysera informationen och sedan på ett pedagogiskt och tydligt sätt presentera den slutliga analysen för kunden.”

 

En vanlig dag består till stor del av strukturerade rutiner och processer. Något som är av stor vikt för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet då inflödet av uppdrag ofta är högt. Samtidigt gäller det att vara flexibel och snabbt kunna byta fokus då det kan komma in ärenden av akut karaktär. Detta kan till exempel röra sig om direkta hot mot någon av våra kunder där vi snabbt måste bilda oss en uppfattning om situationen och komma med relevanta och genomtänkta råd.

 

Internationella samarbeten

 

”Genom ett brett nätverk med utredare runt om i världen får vi både en bredd i vår verksamhet men också en internationell utblick i det dagliga arbetet. Inför framtiden ser jag fram emot ett fördjupat och intensifierat samarbete med våra internationella kollegor i Tempestfamiljen. Detta samarbete går nu in i en ny fas som jag är övertygad kommer att ge ett mervärde för våra kunder.”

Innan Jonas kom till säkerhetsbranschen arbetade han som journalist i drygt 15 år. I huvudsak med inriktning mot kriminal- och rättsjournalistik. Rollerna påminner mycket om varandra eftersom man använder sig av i stort sett samma källor och arbetsmetoder.

”Innan jag valde att byta yrkesroll studerade jag en utbildning kallad Kvalificerad researcher för att fördjupa mina kunskaper inom informationsinhämtning. Utbildningen är en 2-årig researcherutbildning som bland annat ges som YH-utbildning.”