är en del av Tempest Security,
välkommen till vår nya hemsida! Läs mer
Sweden - English
Sweden - Swedish
United Kingdom - English
USA - English
Denmark - English
Turkey - English
Other markets - English

En stor variation av karriärmöjligheter och utveckling

En stor variation av karriärmöjligheter och utveckling

Jobba hos oss

Tempest Security är en arbetsgivare som erbjuder jobb i en involverande och uppmuntrande företagskultur. Våra värdeord LÅNGSIKTIG, INNOVATIV och NÄRA ligger till grund för allt arbete i bolaget.
Just nu är vi mitt inne i en spännande resa med att utmana och utveckla hela säkerhetsbranschen. Det gör vi inte minst genom att ta in idéer och förslag från våra medarbetare och ständigt utveckla oss själva.
Det är vår önskan och mål att alla relationer med medarbetarna ska vara långsiktiga och hållbara. Medarbetarna ska uppleva att de har möjlighet till en lång, spännande och utvecklande karriär hos oss, där det finns tydliga karriärmöjligheter för alla. Det ska alltid finnas utrymme för både stora drömmar och visioner hos alla, oavsett roll och personligt mål.
Varje medarbetare ska ha ett stöd från sina chefer och HR-avdelningen för att skapa en långsiktig karriär och hitta de rätta stegen vid rätt tillfälle.

Våra mål för karriärsutveckling är:

  • Att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas långsiktigt och bidra till en hållbar utveckling av verksamheten
  • Att utveckla nästa generations ledare från vår egen organisation
  • Att erbjuda en variation av karriärmöjligheter, vare sig det är att byta till en annan funktion eller geografisk plats, samt att stärka och utveckla expertis och/eller att nå en ledande roll
  • Vi skapar en dialog med våra medarbetare utifrån en karriärskompass. Utvecklingen kan ske åt alla håll i organisationen, vilket vi ger utrymme för.

Det stora flertalet av våra medarbetare arbetar i driften. För dem innebär karriärmöjligheterna bland annat att de kan leta efter eller på sikt arbeta sig mot andra driftstjänster. Exempelvis kan en väktare sikta mot och utvecklas till att bli ordningsvakt, utredare, säkerhetskonsult, skyddsvakt, operatör i vår SOC och mycket annat. De som har en önskan om ett större ansvar kan söka möjligheter för att bli gruppledare eller Duty Manager, med ansvar för flera uppdrag och möjligtvis med flera gruppledare under sig. På sikt kan även möjligheter öppna upp sig än högre upp i organisationen. Det dyker även upp möjligheter inom HR, ekonomi, IT och försäljning med jämna mellanrum, och vi ger alltid utrymme för de med rätt profil att hitta en väg till en sådan roll.

Lediga tjänster

Vad säger våra anställda?