Kunskap om brandförlopp, riskerna vid en brand, samt säker utrymning

Kunskap om brandförlopp, riskerna vid en brand, samt säker utrymning

Brandskydd – grunder vid insats

Tempest Securitys utbildning för brandskydd lägger stort fokus på det praktiska. Efter genomförd brandskyddsutbildning ska deltagaren ha en grundläggande kunskap om brandförlopp, bli medveten om riskerna vid en brand, samt förstå vikten av en snabb och säker utrymning. Deltagaren ska bli väl förtrogen i handhavandet av handbrandsläckare, brandfilt samt förstå vikten av sin egen insats i händelse av brand.

Utbildningsledare
Utbildningen bedrivs av instruktörer med mångårig erfarenhet från Räddningstjänst.

Omfattning
Efter behov

Pris
Enligt separat offert

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Brandskydd – grunder vid insats:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.