Hantering av problem med snatteri och stölder

Hantering av problem med snatteri och stölder

Butikskontroll

Våra civilklädda väktare med särskild utbildning utför butikskontroll och befinner sig i butik på fasta eller slumpmässiga tider med primärt syfte att hantera problem med snatteri och stölder. Insatserna kan vara löpande eller tillfälliga. Vid behov samordnas butikskontroller med säkerhetsteknik.

KONTAKTA MIG!

Jag vill veta mer om Butikskontroll:

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.