Hög kompetens och lång erfarenhet inom säkerhet och teknik

Hög kompetens och lång erfarenhet inom säkerhet och teknik

Styrelse

Anders Laurin

Gedigen kunskap inom teknikrelaterad säkerhet från tiden på Axis som vice vd samt styrelsearbete.

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:
ADB-linjen, Malmö kommunala högskola (Lunds universitet).

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i AviFauna i Sverige AB. Styrelseledamot i RCO Security Group AB samt i Alcato Consulting AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseordförande i Briskeye Communication AB samt i Simris Alg (publ) till 2018. Styrelseordförande i Gateway HR till 2017. Styrelseledamot i Naturbutiken på Öland AB till 2018, i Serstech AB (publ) till 2017 samt i Kentima Holding AB (publ) till 2014. Verkställande direktör i MultiQ International AB (publ) till 2013.  Anders Laurin har tidigare även varit vice VD för Axis Communications AB (publ).

Aktieägande i Bolaget (per 2020-12-30):
10 000 aktier.

Michael Silfverberg

Bred kunskap från en mängd branscher som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:
Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB,
Tenant Services Sweden AB och i DooHClick AB. Styrelseledamot i Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, och Supreme Marine AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseledamot i AdCityMedia AB (publ) till 2020, i Stora Ekholmens Fastighets AB till 2019, i Divvit AB till 2018, i Nero K25 AB (i likvidation) till 2017, i Scandinavian Pro Capital - SPC AB till 2016 och i Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget (per 2020-12-30):
93 361 aktier.

Andrew Spry

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Chief Executive Officer sedan 2008. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare.

Utbildning:  
Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:  
Styrelseledamot i Electrolux Maintenance and Commercial Services Llc (UAE).

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc samt styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per den 2020-12-30):
2 042 089 aktier.

Thomas Löfving

Född 1974. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. Styrelseledamot 2013-2017. Oberoende i förhållandet till ledningen men ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning:
Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Chief Financial Officer inom koncernen till 2019, samt Styrelsesuppleant i GRANAT Stockholm AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget (per den 2020-12-30):
2 020 908 aktier.

Daniel Nyhrén

Född 1981. Styrelseledamot sedan 2019. Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen men ej i förhållande till större aktieägare.

Utbildning:
MSc in Finance, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Delägare i Athanase Industrial Partner samt Styrelseledamot i Ivysys AB och Nordic Art Wall AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):
Styrelseledamot i Zutec Holding AB till 2020, Röhnisch SE Holding
AB till 2018 samt i NOTE AB (publ) till 2016. Investeringsansvarig för
Creades AB till 2017. Styrelseordförande i Global Batterier AB
till 2016.

Aktieägande i Bolaget (per 2020-12-30):
1 527 082 aktier genom delägarskap i bolag.