Fördjupad kunskap inom olika säkerhetsområden

Fördjupad kunskap inom olika säkerhetsområden

Artiklar om säkerhet

Här kan ni ta del av våra artiklar om säkerhet. Vi fördjupar oss i olika aktuella säkerhetsområden, våra egna tjänsteområden, samt trendspanar.

AI-lösningar – Nästa generations tekniska säkerhetssystem

När nästa generations säkerhetssystem nu börjar vinna mark med AI-lösningar, trådlösa system och kamerasystem blir vikten av såväl regelkunskap som leverantörsoberoende ännu viktigare.

Läs mer
Cybersäkerhet – digitala frågor med många analoga svar

Med den digitalisering av samhället som sker finns det alltmer ofta en digital lösning på det som tidigare enkom var en fråga om fysisk säkerhet. Traditionella säkerhetslösningar måste därför utmanas för att möta den nya tidens risker.

Läs mer
Global Watch – ett digitalt verktyg för Duty of Care

Med ett knapptryck kan arbetsgivaren se exakt var alla anställda användare av Global Watch befinner sig i världen. Plattformen innehåller även ett nyhetsflöde och ger möjlighet till tvåvägskommunikation och masskommunikation.

Läs mer
Nio miljarder uppkopplade IoT-enheter kräver högre säkerhet

De alltfler uppkopplade IoT-enheterna medför nya säkerhetsrisker. Enheterna kräver säker uppkoppling, driftövervakning för service- och supporttjänster samt incidenthantering.

Läs mer
Duty of Care – en allt viktigare säkerhetsfråga för arbetsgivare

Duty of Care är en alltmer avgörande fråga, både nationellt och internationellt och vi ser att det kommer att bli allt viktigare framöver. Ett mycket viktigt skäl är att vi i allt större utsträckning arbetar bortom kontoret.

Läs mer
Från traditionell bevakning till integrerade säkerhetstjänster

Genom att identifiera synergier med övrig verksamhet, såsom fastighetsfunktioner, städ, teknik med flera, kan vi effektivisera och sänka totalkostnaden för kundens säkerhetstjänster.

Läs mer
Security Operations Center – ett nav för all säkerhet

Security Operations Center (SOC) övervakar och hanterar digitala signaler och samtal dygnet runt, året runt, från kunder men alltmer även från den egna organisationen.

Läs mer
Säkerhetstrender 2018 – Godhet och snällhet har inga gränser, katastrofer kommer att inträffa även i Sverige

Internet of Things, Artificiell Intelligens och machine learning kommer att förändra synen på säkerhet och trygghet. Samtidigt ökar antalet vapenbrott och anmälningar om trakasserier, hot och hat i samhället.

Läs mer